Araş. Gör. ESRA TAYAT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ESRA TAYAT

T: (0282) 250 2089

M etayat@nku.edu.tr

W etayat.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Bitki Koruma (DK)
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2013-2014
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAYAT E., ÖZDER N., Effect ofshort term cold storage on the qualty of Trichograma pintoi and T. evanescens, Communication in agricultural and applied biological sciences, vol. 81, pp. 413-417, 2016.
Özgün Makale BIOSIS
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDER N., TAYAT E., Mass production of Trichogramma pintoi Voegele using Ephestia kuehniella Zeller stored in liquid nitrogen, , JOTAF, cilt 2, ss. 70-74, 2018.
Özgün Makale
2. ÖZDER N., TAYAT E., Storage possibilities of Trichogramma pintoi Voegele on eggs of Ephestia kuehniella Zeller, , JOTAF, ss. 45-50, 2018.
Özgün Makale
3. TAYAT E., ÖZDER N., Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Homoptera: Aphidoidea) üzerine araştırmalar, TÜRKİYE ENTOMOLOJİ BÜLTENİ, 2016.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZDER N. ., TAYAT E., The Efficacy of Monoterpenoid Componenets on Parasition Performance of Tichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae), 3. INTERNATİONAL SYMPOSİUM FOR AGRİCULTURE AND FOOD-2017 (18.10.2017-20.10.2017).
Poster
2. ÖZDER N., TAYAT E., EFFECT OF COLD STORAGE ON THE QUALITY OF TRICHOGRAMMA PINTOI, AGROSYM-2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
3. TAYAT E., ÖZDER N., SAĞLAM Ö., EFFECT OF SOME MONOTERPENOIDS ON PARASITIZATION PERFORMANCE OF TRICHOGRAMMA BRASSICAE, AGROSYM-2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
4. ÖZDER N., TAYAT E., The Egg Parasitisation Performance of Eugenol, Dialil disulfid and Allyl isothiocyanete Compounds on Tichogramma evenescens Westwood, 2. INTERNATIONAL BALKAN AGRİCULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Poster
5. ÖZDER N., TAYAT E., The Egg Hatching Effect of Some Monoterpenoid Compounds on Tichogramma pintoi Voegele, 6th Plant Protection Congress with International ParticipationSeptember 5-8, 2016 Konya, TURKEY (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
6. ÖZDER N., TAYAT E., The Most Common Species of Aphids in Different Wheat Varieties (Homoptera: Aphidoidea) on Research, XVIII. INTERNATİONAL PLANT PROTECTİON (24.08.2016-27.08.2016).
Poster
7. ÖZDER N., TAYAT E., Effect ofshort term cold storage on the qualty of Trichograma pintoi and T evanescens, The 68th International Symposium on Crop Protection (17.05.2016-18.05.2016).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Parazitlenmiş ve parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegelé’ nin depolanma olanakları üzerinde araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 06.07.2013-14.01.2016.
2. Edirne ili buğday üretim alanlarında görülen yaprakbiti (Hom:Aphididae) üzerinde araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2013-25.12.2014.